Els Hotels tenim un rol molt important en la millora present i futura del mediambient. Entre tots som responsables, per petita que sigui la nostra dimensió, dels impactes que se li provoquen a tots els nivells : hídric, energètic, degut a la generació de residus o per les emissions de CO2 que generem i que contribueixen al canvi climàtic.
És per aquesta raó que hem decidit adquirir un compromís amb els nostres clients i amb la societat en general per reduir l'impacte mediambiental generat per la nostra activitat.
Amb aquesta determinació, al desembre de l'any 2014 vàrem el·laborar un Pla d'Acció de la mà de Green Room Hotels creant alhora un grup de treball a l'Hotel per introduïr pràctiques respectuoses amb el medi ambient i desenvolupar accions que ens permetessin assolir els nostres objectius, fer un seguiment periòdic del Pla i una evaluació del seu compliment.
El Pla s'està portant a terme amb la implicació de tot l'equip humà de l'hotel i la involucració dels nostres clients.

Durant el primer semestre de l'any 2015 s'han començat a evidenciar els primers resultats:

  • Reducció del consum d'aigua en un 23%
  • Reducció del consum de gas en un 21%
  • Reducció del consum eléctric en un 14%
  • Reducció d'emissions de CO2 associades al consum d'energia en un 70%
  • L' energia elèctrica consumida per l'hotel procedent de fonts renovables és del 100%

Els resultats de l'aplicació d'aquest Pla seran avaluats de forma semestral a partir d'indicadors, dels cuals anirem informant periòdicament a través d'aquest apartat web, com una mostra més del compromís adquirit en la reducció continuada del nostre impacte mediambiental.